Certifiering och klassificering

Alla campingplatser på Camping.se är certifierade av SCR Svensk Camping. Många är också klassificerade enligt Sveriges kvalitetssystem, SCR Klassificering, för campingplatser. Tillsammans gör de båda systemen det både tryggare och enklare att hitta den bästa campingplatsen just för dig

Certifiering

Certifieringen baseras på en årlig genomgång av grundkrav som en campingplats måste uppfylla för att få bli medlem i SCR. Genom certifieringen säkerställs att campingplatsen följer tillämpliga lagar och förordningar samt uppfyller branschens regler för god affärsetik och hållbart företagande. 

SCR Klassificering

Klassificeringen av svenska campingplatser genomförs med ett kvalitetssystem som bas. Campingplatsens 1-5 stjärnor ger dig snabbt en uppfattning om vilken standard du kan förvänta dig på campingplatsen. Systemet är framtaget för att göra det enklare att hitta ett boende som möter förväntningarna.

Upp till 5 Stjärnor

Stjärnorna sammanfattar de betyg som campingplatsen fått inom de fyra områdena servicehus, området, faciliteter och aktiviteter. Den högsta nivån är 5 stjärnor.

Klassificeringsstaplarna

 

 

 

staplar

Staplarna kompletterar stjärnorna med  en mer detaljerad beskrivning inom respektive område. Klassificeringen bygger på en bedömning av den enskilda campingplatsens utbud till sina gäster. Dels bedöms vad campingplatsen tillhandahåller (hårda kriterier) och dels hur det tillhandahålls (mjuka kriterier). Klassificeringssystemet redovisar campingplatsens utbud och standard med 5 staplar, uppdelade i 5 nivåer i varje stapel.

Servicehus
Campingplatsens sanitära service gäller allt från personlig hygien såsom till exempel toaletter, duschar, barnhygien och familjerum. Även dagliga nödvändigheter såsom platser för matlagning, disk, latrintömningsstationer för husbilar och lösa tankar med mera.

Området
Campingplatsens infrastruktur från infarter till tomtytor, tomtservice från eluttag till internet samt omgivning såsom sophantering och yttre underhåll av campingplatsen.

Faciliteter
Campingplatsens erbjudande av till exempel reception, utbildad personal, butiker, restauranger och caféer.

Aktiviteter
Aktivitetsytor på campingplatsen såsom till exempel lekplats, pool, bollplaner, minigolf, uthyrning av cyklar och kanoter samt motionsspår.

Evenemang
Arrangerade aktiviteter på campingplatsen såsom ledarledda arrangemang för både barn och vuxna, shower, trubadurer och dans.

VM

Vildmarkscamping. Erbjuder en campingupplevelse på naturens villkor. Vildmarkscamping klassificeras men erhåller inga stjärnor eller staplar.

Skyltar på plats

På campingplatsen är det tydligt skyltat om campingplatsen är certifierad och / eller klassificerad.

 

Certifierad camping

Skylt för certifierade campingplatser

Campingplatser som är certifierade har en blå skylt med tydlig information om att campingplatsen är certifierad enligt svensk standard.
 

certifierad och klassificerad

Skylt för klassificerade campingplatser

Campingplatser som är certifierade och klassificerade har en blå och gul skylt med tydlig information om att campingplatsen är kvalitetsgranskad enligt svensk standard.

Läs mer

Läs mer om de olika kvalitetssystemen på www.scr.se

Se alla Sveriges certifierade campingplatser